Τι μπορεί να κάνει η Keramoti Apartments & Houses για εσάς!

Συλλογή δεδομένων

Συλλέγουμε όλα τα δεδομένα και στοιχεία της οικίας σας. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, το ύφος, στοιχεία, εξοπλισμό που διαθέτει. Καθορίζουμε (σε συνεννόηση και με εσάς) την τιμολογιακή πολιτική. Οι τιμές διαμορφώνονται κατόπιν εξέτασης των εξής παραγόντων: Α) Είδος οικίας, β) ποιότητα κατασκευής, γ) παρεχόμενος εξοπλισμός, παροχές και ανέσεις, δ) αξία περιοχής, ε) ζήτηση στην περιοχή, ζ) ανταγωνισμός περιοχής.

Φωτογράφιση οικίας

Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε φωτογραφίες για την οικία σας, κανονίζουμε την φωτογράφηση της από επαγγελματία φωτογράφο για σωστές λήψεις και λεπτομέρειες της οικίας σας. Η καλή φωτογραφία είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες μίας καταχώρησης και γι’ αυτό η Keramoti Apartments & Houses προσφέρει την εν λόγω υπηρεσία με χαμηλή χρέωση.

Οδηγός οικίας & περιοχής

Με τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει δημιουργούμε οδηγό (manual) της οικίας σας και εμπεριέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο επισκέπτης σας ώστε να χρησιμοποιήσει με ασφάλεια τους χώρους του σπιτιού σας και να μπορεί να απολαύσει μία απροβλημάτιστη διαμονή. Επίσης, δημιουργείται οδηγός περιοχής που αφορά τόσο την γειτονιά του σπιτιού σας, σημεία ενδιαφέροντος όσο και οτιδήποτε άλλο που μπορεί να ενδιαφέρει τον επισκέπτη σας.

Επικοινωνία με ιδιοκτήτη

Μετά την επίτευξη της κράτησης, άμεσα ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης για τις ημέρες διαμονής, τα άτομα που θα επισκεπτούν το σπίτι , την ημέρα άφιξης και αναχώρησης καθώς και το ποσό της κράτησης.

Παροχή υπηρεσιών μέσω δικτύου συνεργαζομένων επιχειρήσεων

Η Keramoti Apartments & Houses προσφέρει παράλληλες υπηρεσίες και προτάσεις, μέσα από δίκτυο συνεργαζόμενων τοπικών επιχειρήσεων με καλύτερες τιμές από την αγορά. Στόχος μας είναι ο επισκέπτης σας να μπορεί να απολαύσει αυξημένες υπηρεσίες ποιότητας σε καλύτερες τιμές ώστε μετά το τέλος της διαμονής του ευχαριστημένος να προχωρήσει σε θετική κριτική.

Προβολή-προώθηση της οικίας σας

Μοναδικό μας μέλημα είναι η σωστή προβολή, διαχείριση και εξυπηρέτηση ώστε να μπορέσουμε να έχουμε κέρδος από την εν λόγω δραστηριότητα. Γι αυτόν τον λόγο, ένα μέρος του ποσοστού που εισπράττουμε από εσάς ως αντάλλαγμα στην παροχή των υπηρεσιών μετά από κάθε κράτηση, επιστρέφει πάλι σε εσάς, μέσω της διαφήμισης της οικίας σας. Το σπίτι σας διαφημίζεται μέσω στοχευόμενων campaigns (διαφημίσεων) στα κοινωνικά δίκτυα (social media). Επίσης αναλαμβάνουμε και την προώθηση τους μέσω Airbnb, Booking  και άλλων ηλεκτρονικών πλατφόρμων.

Καθαρισμός / Προετοιμασία οικίας & κλινοσκεπάσματα

Στις υπηρεσίες μας, ανάλογα με το πακέτο συνεργασίας, ομάδα καθαρισμού επισκέπτεται το σπίτι σας, με δικό μας συντονισμό, ώστε πάντα μετά από κάθε κράτηση αυτό να βρίσκεται σε άψογη κατάσταση. Στην υπηρεσία κλινοσκεπασμάτων/πετσετών αναλαμβάνουμε την αντικατάστασή τους με καθαρά σετ και το πλύσιμο των χρησιμοποιημένων για χρήση σε επόμενη κράτηση.